Declaratii online Finante,ITM sau MEDIU,Cas,Somaj,Sanatate,Semnatura electronica,Certificat Calificat- Cabinet Expert Contabil Pirvanescu Elisabeta

De ce ezita sa depuna declaratiile on-line firmele .
Pe site-ul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, http://anaf.mfinante.ro, exista din septembrie 2007 serviciul Depunere declaraii online, unde contribuabilii pot sa-şi depuna diverse declaraii fiscale, evitând astfel cozile, uneori interminabile, de la ghişee. Nu înteleg de ce contribuabili prefera cozile şi nu varianta online, prin care poti trimite declaraiile daca vrei şi în ziua de Craciun, când n-ai ce face acasa, a spus Smaranda Scridon, director executiv la Direcia General a Finanelor Publice, miercuri, în cadrul unei conferine de pres. Pentru a-şi putea depune declaraiile în sistemul electronic la distanta , contribuabilii trebuie sa îşi scoat un certificat digital calificat eliberat de unul dintre furnizorii de specialitate ( costa destul de mult si se reinoieste dupa 2 ani ), furnizori specializati pe servicii de acreditare privind semntura digitala. Pe lâng acest certificat, contribuabilii trebuie sa depun la DGFP şi o cerere pentru utilizarea certificatului digital calificat, alturi de documentul de identitate a solicitantului, în original şi copie, şi documentul eliberat de contribuabil din care sa rezulte dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil. Deşi facilitile sunt, în opinia Smarandei Scridon, foarte importante, contribuabilii evitând statul la cozi pentru depunerea declaraiilor, acestia nu par foarte încântati de idee. Dovada sta faptul ca la DGFP s-au înregistrat din luna septembrie a anului trecut şi pâna în prezent doar 348 de cereri de utilizare a certificatului digital. Declaratiile ce pot fi depuse sunt: - declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, declaratia privind accizele, declaratia rectificativa, declaratia privind impozitul pe profit, declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale şi fondurilor speciale, decontul de taxa pe valoare adugata, decontul special de TVA, decontul privind accizele şi decontul privind impozitul la titeiul din producia intern. Contribuabili trebuie sa înceapa sa înteleaga ca pe viitor aceasta modalitate de a depune declaraiile fiscale va fi obligatorie, aşa ca ar trebui sa începem sa ne obişnuim, a încheiat Smaranda Scridon.
Declaratia INTRASTAT - obligatoriu pentru firme de la 01.01.2007 Odată cu integrarea României în structurile europene, la data de 0.01.2008 , au apărut unele modificari legislative în ceea ce priveşte comerţul cu statele membre U.E. (inclusiv Bulgaria). Importurile şi exporturile din şi către aceste state poartă denumirea de achiziţii (introduceri) şi livrări (expedieri) intracomunitare . Mărfurile circulă liber, fără sigiliu şi control vamal, ajungând direct la locul de destinaţie. De menţionat faptul că operaţiunile în cauză se referă atat la marfurile care au caracter originar comunitar (n.n. - cele care au fost produse într-un stat membru U.E) cat şi la acelea care au fost produse într-un stat terţ (ex. China, Japonia), dar au fost puse în liberă circulaţie în U.E., moment în care au fost achitate taxele vamale si au dobandit caracter comunitar. Pentru mărfurile care au ca ţară de origine un stat terţ (ex. China) şi nu au fost puse în liberă circulaţie, chiar dacă sunt expediate de către un exportator din cadrul U.E., se întocmesc formalităţi vamale de import. O altă modificare este aceea că T.V.A-ul nu se mai plăteşte în momentul importului în contul vămii, ci la administraţia financiară (numai pentru firmele inregistrate în scopuri de T.V.A., conform art.153 din Codul Fiscal), dar şi faptul că nu se mai plăteşte comisionul vamal (până la 31.12.2006, pentru mărfurile care nu erau însoţite de un certificat de origine sau de o declaraţie de origine pe factură se datora un comision vamal de 0.5%). Pentru achiziţiile intracomunitare efectuate de companiile înregistrate în scopuri de T.V.A. nu se realizează plata efectivă a taxei, fiind aplicată în schimb taxarea inversă în ţara de destinaţie. Codul atribuit pentru inregistrarea în scopuri de T.V.A. are prefixul RO aferent României şi este urmat de codul unic de înregistrare (ex: RO123456). Livrările şi achiziţiile intracomunitare vor fi cuprinse într-o declaraţie recapitulativă care va trebui depusă trimestrial de către firmele înregistrate în scopuri de T.V.A.. Eliminarea formalităţilor vamale a impus implementarea sistemului statistic INTRASTAT, care presupune completarea declaraţiilor statistice Intrastat (o variantă simplificată a declaraţiilor vamale completate pană la data aderării României la U.E.). Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care indeplinesc simultan următoarele condiţii: 1. sunt inregistraţi în scopuri de TVA, conf.art.153 din Codul Fiscal; 2. realizează comerţ de bunuri cu alte state membre U.E.; 3. cifra de afaceri realizată în ultimele 12 luni, separat pe fluxurile de introduceri şi expedieri, depăşeşte un anumit prag statistic (300.000 RON pentru introduceri; 900.000 RON pentru expedieri). Obligativitatea depunerii declaraţiilor statistice Intrastat revine şi operatorilor economici care, deşi nu au atins pragul statistic de excludere in anul 2006, în decursul anului 2007 realizează acest lucru. Operatorul economic va începe să raporteze date statistice începând cu luna în care a atins/depăşit pragul de excludere (pentru lunile anterioare nu se raportează). Agenţii economici care au obligaţia de a transmite un Decont Special de T.V.A. şi care achiziţionează bunuri din alte state membre U.E., a căror valoare anuală este superioară pragului statistic, sunt, de asemenea, obligate să transmită Declaraţia Intrastat. Declaraţia Statistică Intrastat (D.S.I.) se transmite lunar, în format electronic, către INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ, pană la data de 15 ale fiecărei luni (ex.: pentru achizitiile intracomunitare din luna ianuarie D.S.I. se transmite până la 15 februarie, cel târziu). Daca pentru o anumită perioadă, un operator economic nu a realizat nici o tranzacţie privind mişcări de bunuri pentru care este obligat să transmită D.S.I., atunci trebuie să transmită la I.N.S. o declaraţie NULĂ. Aceasta indică faptul că operatorul economic nu a uitat să transmita declaraţia şi nu va fi tratat ca non-respondent iar amenzile legale nu vor fi aplicate. Ce tranzacţii trebuie declarate: - tranzacţii comerciale cu bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revanzării; - mişcări de bunuri dintr-un stat membru U.E. în altul, fără transfer de proprietate (ex: transfer de stocuri, mişcări de bunuri inainte şi dupa procesare, etc.); - returnarea de bunuri; - mişcări specifice de bunuri. Ce tranzacţii NU trebuie declarate: - serviciile; - tranzitul bunurilor; - mişcări temporare; - bunuri care nu fac obiectul unei tranzacţii comerciale; - comerţul cu alte părţi ale statelor membre U.E. care nu fac obiectul sistemului statistic Intrastat; - comerţul triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al Romaniei din alte state membre U.E. sau nu sunt expediate către alt stat membru U.E. din Romania. Înregistrarea corectă şi completă a DECLARATIEI STATISTICE INTRASTAT, precum şi transmiterea la termen sunt OBLIGATORII: Conform art.10 din Legea nr.422/2006, 1). constituie ontravenţie următoarele fapte săvarşite de către furnizorii de informaţii statistice Intrastat: a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate; b) întarzieri în transmiterea datelor; c) comunicarea de date incorecte şi incomplete; d) refuzul de a prezenta, persoanelor autorizate de către INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ, documentele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice; e) neaplicarea măsurilor dispuse de către INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ prin atenţionări sau procese verbale de constatare a contravenţiei; 2). contravenţiile prevăzute la alin.(1) se aplică persoanelor juridice şi se sancţionează cu amendă de la 7500 lei la 15000 lei.(RON) Prevederile art.10 se completează cu dispozitiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Furnizarea datelor INTRASTAT poate fi făcută de către un agent care să preia această sarcină pentru firma respectivă (îndeplinind acelaşi rol ca şi cel al comisionarului vamal în cazul completării declaraţiilor vamale). S.C. EXQUISITE EURO EVAL S.R.L. are ca obiect de activitate principal completarea şi transmiterea Declaraţiilor Statistice Intrastat pentru societăţile comerciale care au aceasta obligatie , la preţuri avantajoase, negociabile în funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor de achiziţii/livrări intracomunitare.
- Declaratii-On-Line
- Servicii Oferite
- Articole
  - articolul 1
  - articolul 2
  - articolul 3
  - articolul 4
  - articolul 5
- Despre Noi
- Date Contact
- Link-uri utile
- Parerea Vizitatorului
- Vorbeste ieftin
- Parteneri

DECLARATII ONLINE - CURS VALUTAR NON STOP - ACTUALIZARE LA SECUNDA


DECLARATII ONLINE - CURS VALUTAR - NON STOP
 TESTEAZA SISTEMUL GRATUIT 3 LUNI | INCEARCA GRATUIT PENTRU 3 LUNI TRASMITEREA ONLINE A DECLARATIILOR
| CAUTI SERVICII | DECLARATII ONLINE | MASINI DE SPALAT | DECLARATI ONLINE | COMERT ONLINE | DECLARATII ONLINE |
Director Web
| SERVICII ONLINE | DECLARATI ON LINE | INSTRUCTIUNILE | VIND CE VREI | MASINI SECAND HAND |
 DECLARATII ONLINE | ECOMERT ONLINE GARANTIE ONLINE